Onderdelen

Uit het faillissement van Holland Euro-Pacific Industrial Suppliers B.V.  zijn diverse onderdelen nog over. Binnenkort een volledige lijst hier van.